Det å visualisere ditt tekniske arkiv er vår hverdag.

Depona digitaliserer alle typer fysiske informasjonsbærere og er spesielt eminente når det stilles høye tekniske krav til resultater og effektivitet.

Vår spesialitet er skanning av tegninger, kart, teknisk dokumentasjon, bøker og alle formater av fotokort, mikrofilm og mikrofiche.

Vi skanner også alle typer fotografier og filmnegativer samt røntgenfilm i høyeste mulige oppløsning. Vi hjelper dere med å digitalisere fysiske materialer til ønsket format med absolutt høyeste kvalitet. Depona tilbyr en komplett helhetsløsning der vi i egen regi og uten underleverandører leverer hele digitaliseringsprosjektet.

Teknisk skanning

Under ser du noen av de tjenestene som kan være av interesse i forbindelse med digitaliseringsprosjektet deres:

  • Planlegging og prosjektledelose
  • Arkivkonsultasjon for forberedelser til handlinger (eventuell tynning med mer) hos dere
  • Pakking
  • Transport
  • Forberedelse før digitalisering
  • Digitalisering av alle kjente formater av tegninger, dokumenter, mikrofilmmedier og fotografier
  • Digitalt arkiv i sikret servermiljø
  • Programvare for håndtering av tegninger
  • Fysisk arkivforvaltning
  • Sikkerhetskopi gjennom tidsbestemt sikkerhetskopiering og arkivforvaltning av digitale filer på COM-film (Computer Output Microfilm)

Dere velger fritt hvilke tjenester dere ønsker å bruke.

Med hjelp av våre systemutviklere kan vi skape skreddersydde løsninger for å oppfylle målene og visjonene for framtidens informasjonshåndtering.

Som komplement til vår egen programvare samarbeider vi med flere utviklere av digitale e-arkiv og programmer for håndtering av tegninger. I samarbeid med dere velger vi det mest fordelaktige alternativet. Vi har ansvar for arkivdigitalisering hos flere konsulentbyråer samt selskaper innen bygg- og konstruksjonsbransjen.

Depona har stor kunnskap, mange års erfaring og teknisk kapasitet for alle typer oppdrag. Kontakt oss for å få hjelp med spørsmålene dere har.

Vi ser fram til å hjelpe dere med arkivprosjektet deres!