Arkivering av fysiske og digitale dokumenter er vår spesialitet

Alle virksomheter produserer informasjon som må lagres. Informasjonen må lagres for eget behov, for å oppfylle avtaler og som resultat av lovgivning.

Uansett årsak er det veldig viktig å minimere faren for skader på materialet og å holde et høyt sikkerhetsnivå. Kompetente personer trenger også å ha enkel og rask tilgang til informasjonen, uansett om den er i fysisk eller digitalt format.

Å arkivere på en strukturert og sikker måte på egenhånd krever mye tid og penger, ikke minst for de spesielle lokalene som kreves for å opprettholde et akseptabelt nivå.

Depona er spesialister på arkivforvaltning og tilbyr arkivering for at stadig økende antall virksomheter.

Vi kan hjelpe dere med å forbedre og effektivisere arkivforvaltningen og tilbyr tjenester som omfatter alt fra rådgivning og håndtering av noen få arkivbokser til overtakelse og drift av omfattende eksisterende arkiv.