Depona visker ut grensene mellom analogt og digitalt

Hvis dere har en blanding av informasjon som er arkivert både digitalt og fysisk, kan Depona hjelper der med å slå sammen og presentere informasjonen.

Deponas styrke innen skanning og digital arkivering innebærer at vi kan skreddersy løsninger helt etter dere preferanser. Vi har meget kompetente medarbeidere, mange med stor erfaring, som kan digitalisere i hovedsak alle materialformater og typer medier. Uansett om det er dokumenter, tegninger, bøker, mikrografi eller fotografier, har vi utstyr og personer klare til å skanne og levere i ønsket format.

Vi hjelper der med å bygge broen fra analogt til digitalt. Våre systemutviklere kan assistere slik at dere kan få den funksjonaliteten dere ønsker.