Depona har som mål å tilby bedrifter, organisasjoner og myndigheter en ekstern fysisk arkivtjeneste av høyeste kvalitet og med det høyeste servicenivået til en attraktiv pris.

Depona AS inngår i dokumenthåndteringskonsernet Depona.

I konsernet inngår syv heleide arkivselskaper i Sverige, Danmark, Finland og Latvia. I 2022 hadde Depona-konsernet en omsetning på cirka 275millioner kroner.

Antall ansatte er ca. 240.

Depona AS har også levert arkivtjenester i Norge siden 2008.

Depona tilbyr en kundetilpasset arkiv- og dokumenthåndteringstjeneste av høyeste kvalitet, basert på forvaltning av alle typer dokumentasjon og tegninger.

Forvaltningen skjer med bruk av innovative kundetilpassede løsninger for å sikre og forenkle arkivering og gjenfinning.

Depona har ett forretningsområde – dokumenthåndtering, og ett definert fokus for virksomheten:

Å levere den beste (med tanke på både service, kvalitet og teknikk) arkiv- og dokumenthåndteringstjenesten på markedet til en konkurransedyktig pris. Selskapets tjenester omfatter arkivering og konvertering til digitalt format av alle typer mediebærere, som papirdokumenter, tegninger, kart, mikrofilm og fiche, røntgenfilm, forskjellige digitale medier og digital arkivering.

Depona har et stabilt finansielt fotfeste ettersom selskapet i tillegg sine mange og velkjente kunder har en finansielt sterk, langsiktig og engasjert eier.

Depona har de siste ti årene hatt høyeste kredittvurdering (AAA).

Depona er kvalitetssertifisert i henhold til standarden ISO 9001 og for miljøledelse ISO 14001.

Depona har kunder fra alle typer bransjer og selskaps- og organisasjonsstørrelser. Fra de største internasjonale konsernene til små og mellomstore selskaper.

Depona i andre land

Depona.se

Depona.dk

Depona.fi

Depona.lv