25. mai 2018 skjer det. Er du klar?

GDPR, personvernforordningen, trer i kraft i hele EU 25. mai i år. Denne nye personvernforordningen regulerer all behandling av personopplysninger. Kravene vil være omfattende, og bøtene for dem som ikke passer seg, er heftige. Men det finnes hjelp å få.

GDPR erstatter personopplysningsloven, PUL, og inneholder hele 173 betraktninger og 99 artikler. Formålet med GDPR er å øke innbyggernes personvern og rettigheter. Dette gir seg uttrykk i skjerpede krav til at bedrifter og organisasjoner informerer om hvordan de håndterer opplysninger, hvilke opplysninger de håndterer og hvorfor. Under visse omstendigheter skal det være mulig å si nei til at ens egne personopplysninger brukes. Det økte personvernet omfatter også retten å bli glemt. Å få opplysninger fjernet.

For dem som begår feil i sin behandling av personopplysninger, venter en såkalt administrativ sanksjonsavgift. Denne kan beløpe seg til 20 millioner euro eller fire prosent av bedriftens eller organisasjonens globale omsetning. I Sverige er det datainspeksjonen som har ansvaret for at regelverket i GDPR etterleves.

For de bedrifter og organisasjoner som eier og håndterer personopplysninger, gjelder det helt enkelt å ha kontroll på sin informasjon og sine data. Og dette kan være et problem hvis informasjonen eksempelvis er arkivert på mikrofilm eller mikrofiche. En mikrofilm kan inneholde 17 000 dokumenter. Å finne riktig bilde og skrape bort eventuelt innhold manuelt er både tidkrevende og svært kostbart.

Løsningen er å digitalisere og indeksere sine arkiverte opplysninger og data.

Depona e-Arkiv er en profesjonell skybasert digital arkivløsning der du alltid har enkel og rask adgang til den informasjonen du virkelig trenger. All dokumentasjon er forenlig med GDPR, og ikke minst opptrer Depona som databehandler for alle kunder som arkiverer sine personopplysninger hos oss. Har du i stedet behov for å håndtere og oppbevare dine opplysninger og data med egne programvareløsninger og på egne interne servere? Ikke noe problem, vi kan hjelpe deg med å skanne materialet på mikrofilm og mikrofiche til et digitalt format og overføre alt til deg.

Hvis du ennå ikke er klar for GDPR, kan Depona e-Arkiv være et viktig skritt på veien for at din bedrift eller organisasjon skal etterleve kravene. Allerede 25. mai 2018.