Hos Depona er arkiveringen som den alltid burde ha vært​

I basistjenesten vår hjelper vi dere med å pakke og transportere arkivmaterialet deres samt registrere det i vårt nettbaserte arkivsystem Visual Archive®. Takket være funksjonaliteten med bilder tilbyr systemet en unik brukervennlighet som forenkler arkivhåndtering. Arkivmaterialet forvaltes i vårt arkiv.

Visual Archive® gir dere full kontroll over arkiveringen hos oss. I applikasjonen kan dere utføre alt som har med arkivforvaltning å gjøre, fra bestillinger til gjennomgang og godkjenning av destruksjon. Når dere gjør en bestilling, blir den normalt utført i løpet av noen timer. Vi avtaler destruksjon og utsteder destruksjonssertifikat.

Depona tilbyr en helhetstjeneste der arkivprosessen blir rasjonell, smidig, tidsriktig og letthåndtert fra dag en til dagen da dokumentene gjenvinnes til nytt papir.

For økte behov tilbyr vi et stort utvalg av tjenester:

Visual Archive Office® er et fullstendig arkivhåndteringssystem der arkivmaterialet kan lagres fra dag 1 til destruksjon uansett om det er internt eller eksternt arkivert med strekkoder eller RFID-tagger på hver perm- eller boksetikett.

E-arkiv for å sikre redundans fra øvrig serverdrift eller for å arbeide med daglig, for eksempel for kundeavtaler.

Arkivprodukter som bokser, omslag, etiketter og alt som kan være nødvendig for fysiske dokumenter.